جستجوی هوشمند سرویس

با توجه به آپشن های زیر میتوانید در سریعترین زمان کشور میزبان خود را انتخاب و سپس نوع سرور و کنترل پنل مورد نظر خود را انتخاب نمایید

پکیج های مورد نظر شما
پلن DA-LR3
1,068,000تومان/سالانه
 • 3 گیگابایت
 • ترنسفر ماهیانه ۳۰ گیگابایت
 • نوع دیسک RAID-10
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور LiteSpeed
 • تعداد MySQL نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • Oversell نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • حساب ایمیل نامحدود
 • دارای گواهی SSL رایگان
 • سایر امکانات نامحدود
 • تهیه بکاپ هفتگی
 • انتقال به اینترسافت رایگان
خرید و تحویل فوری
پلن DA-LR5
1,548,000تومان/سالانه
 • ۵ گیگابایت
 • ترنسفر ماهیانه 50 گیگابایت
 • نوع دیسک RAID-10
 • تعداد MySQL نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور LiteSpeed
 • تعداد اکانت نامحدود
 • Oversell نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • دارای گواهی SSL رایگان
 • حساب ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • تهیه بکاپ هفتگی
 • انتقال به اینترسافت رایگان
خرید و تحویل فوری
پلن DA-LR10
2,148,000تومان/سالانه
 • ۱۰ گیگابایت
 • ترنسفر ماهیانه 100 گیگابایت
 • نوع دیسک RAID-10
 • تعداد MySQL نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور LiteSpeed
 • تعداد اکانت نامحدود
 • Oversell نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • دارای گواهی SSL رایگان
 • حساب ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • تهیه بکاپ هفتگی
 • انتقال به اینترسافت رایگان
خرید و تحویل فوری
پلن DA-LR20
2,988,000تومان/سالانه
 • ۲۰ گیگابایت
 • ترنسفر ماهیانه 200 گیگابایت
 • نوع دیسک RAID-10
 • تعداد MySQL نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور LiteSpeed
 • تعداد اکانت نامحدود
 • Oversell نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • دارای گواهی SSL رایگان
 • حساب ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • تهیه بکاپ هفتگی
 • انتقال به اینترسافت رایگان
خرید و تحویل فوری
پلن CP-LR3
1,188,000تومان/سالانه
 • 3 گیگابایت
 • ترنسفر ماهیانه ۳۰ گیگابایت
 • نوع دیسک RAID-10
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور LiteSpeed
 • تعداد MySQL نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • Oversell نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • حساب ایمیل نامحدود
 • دارای گواهی SSL رایگان
 • سایر امکانات نامحدود
 • تهیه بکاپ هفتگی
 • انتقال به اینترسافت رایگان
خرید و تحویل فوری
پلن CP-LR5
1,788,000تومان/سالانه
 • ۵ گیگابایت
 • ترنسفر ماهیانه 50 گیگابایت
 • نوع دیسک RAID-10
 • تعداد MySQL نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور LiteSpeed
 • تعداد اکانت نامحدود
 • Oversell نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • دارای گواهی SSL رایگان
 • حساب ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • تهیه بکاپ هفتگی
 • انتقال به اینترسافت رایگان
خرید و تحویل فوری
پلن CP-LR10
2,988,000تومان/سالانه
 • ۱۰ گیگابایت
 • ترنسفر ماهیانه 100 گیگابایت
 • نوع دیسک RAID-10
 • تعداد MySQL نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور LiteSpeed
 • تعداد اکانت نامحدود
 • Oversell نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • دارای گواهی SSL رایگان
 • حساب ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • تهیه بکاپ هفتگی
 • انتقال به اینترسافت رایگان
خرید و تحویل فوری
پلن CP-LR20
4,188,000تومان/سالانه
 • ۲۰ گیگابایت
 • ترنسفر ماهیانه 200 گیگابایت
 • نوع دیسک RAID-10
 • تعداد MySQL نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور LiteSpeed
 • تعداد اکانت نامحدود
 • Oversell نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • دارای گواهی SSL رایگان
 • حساب ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • تهیه بکاپ هفتگی
 • انتقال به اینترسافت رایگان
خرید و تحویل فوری
پکیج استارتاپ
120,000تومان/ماهیانه
 • ۲ گیگابایت SSD/NVMe
 • مناسب 25000 بازدید ماهانه
 • نصب اتوماتیک وردپرس
 • انتقال رایگان سایت شما
 • کنترل پنل سی پنل
 • کش لایت اسپید LSCache
 • قابلیت میزبانی ۱ سایت
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • حساب ایمیل نامحدود
 • دارای گواهی SSL رایگان
 • سایر امکانات نامحدود
 • دو ماه رایگان در پرداخت سالیانه
 • قیمت سالیانه 1200000 تومان
خرید و تحویل فوری
پکیج توسعه
160,000تومان/ماهیانه
 • ۵ گیگابایت SSD/NVMe
 • مناسب ۷۵۰۰۰ بازدید ماهانه
 • نصب اتوماتیک وردپرس
 • انتقال رایگان سایت شما
 • کنترل پنل سی پنل
 • کش لایت اسپید LSCache
 • قابلیت میزبانی ۱ سایت
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • دارای گواهی SSL رایگان
 • حساب ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • دو ماه رایگان در پرداخت سالیانه
 • قیمت سالیانه 1600000 تومان
خرید و تحویل فوری
پکیج پیشرفت
220,000تومان/ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت SSD/NVMe
 • مناسب ۱۰۰۰۰۰ بازدید ماهانه
 • نصب اتوماتیک وردپرس
 • انتقال رایگان سایت شما
 • کنترل پنل سی پنل
 • کش لایت اسپید LSCache
 • قابلیت میزبانی ۱ سایت
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • دارای گواهی SSL رایگان
 • حساب ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • دو ماه رایگان در پرداخت سالیانه
 • قیمت سالیانه 2200000 تومان
خرید و تحویل فوری
پکیج هدف
285,000تومان/ماهیانه
 • ۲۰ گیگابایت SSD/NVMe
 • مناسب ۲۰۰۰۰۰ بازدید ماهانه
 • نصب اتوماتیک وردپرس
 • انتقال رایگان سایت شما
 • کنترل پنل سی پنل
 • کش لایت اسپید LSCache
 • قابلیت میزبانی ۱ سایت
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • دارای گواهی SSL رایگان
 • حساب ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • دو ماه رایگان در پرداخت سالیانه
 • 2850000 تومان
خرید و تحویل فوری
LX2GE
1,540,000تومان/سالانه
 • 2 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 2 دامنه اضافی
 • 10 دیتابیس
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
LX5GE
2,020,0001,555,400 تومان/سالانه
 • 5 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 4 دامنه اضافی
 • 25 دیتابیس
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
کد تخفیف 23 %:
hoster
خرید و تحویل فوری
LX10GE
2,500,000تومان/سالانه
 • 10 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 10 دامنه اضافی
 • 50 دیتابیس
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
LX20GE
3,260,000تومان/سالانه
 • 20 گیگابات فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • نامحدود دامنه اضافی
 • نامحدود دیتابیس
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
خرید و تحویل فوری
پکیج برنزی
64,000تومان/ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت فضا
 • ۱۶ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • قابلیت میزبانی ۱ سایت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تضمین بازگشت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • حساب ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • سالیانه 380000 تومان (10 درصد تخفیف)
خرید و تحویل فوری
پکیج نقره ای
83,000تومان/ماهیانه
 • 1 گیگابایت فضا
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • قابلیت میزبانی ۱ سایت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تضمین بازگشت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • حساب ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • سالیانه 498000 تومان (10 درصد تخفیف)
خرید و تحویل فوری
پکیج طلایی
143,000تومان/ماهیانه
 • 2 گیگابایت فضا
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • قابلیت میزبانی ۱ سایت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تضمین بازگشت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • حساب ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • سالیانه 857000 تومان (10 درصد تخفیف)
خرید و تحویل فوری
پکیج پلاتینیوم
236,000تومان/ماهیانه
 • 5 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • قابلیت میزبانی ۱ سایت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تضمین بازگشت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • حساب FTP نامحدود
 • حساب ایمیل نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • سالیانه 1400000 تومان (10 درصد تخفیف)
خرید و تحویل فوری
انتقال رایگان سایت
انتقال رایگان سایت

انتقال رایگان سایت شما از هر شرکت هاستینگ به ما.

پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی ما به صورت شبانه روزی آماده خدمت به مشتریان میباشد.

گارانتی بازگشت وجه
گارانتی بازگشت وجه

گارانتی بازگشت وجه به هر دلیل به مدت 7 روز.

بکاپ گیری 24/7
بکاپ گیری 24/7

بک آپ گیری مداوم به صورت منظم به صورت روزانه ، ماهانه

طراحی و توسعه منحصر به فرد توسط تیم اینترسافت

هاست لینوکس

هاست پربازدید

هاست ارزان

ثبت دامنه

دامنه ارزان

خرید سرویس اختصاصی

هاست وردپرس